Oferty pracy

01 czerwca 2018 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. planowania, centralizacji rozliczeń i kontroli w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 10 czerwca 2018 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. planowania, centralizacji rozliczeń i kontroli”.

02 lutego 2018 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi.

26 stycznia 2018 Czekamy na stażystów

Czekamy na stażystów

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu opublikował na swojej stronie internetowej informację o uruchomieniu z dniem 1 lutego br naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej . Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by zapoznać się z pracą urzędnika i poznać zasady funkcjonowania samorządu oraz zaangażować się w realizację zadań gminy.

21 grudnia 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. obsługi klienta

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. obsługi klienta

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

05 października 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. koordynacji i zarządzania projektem

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. koordynacji i zarządzania projektem

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. koordynacji i zarządzania projektem pn: Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia realizowanym przez Gminę Krobia dofinansowany z Funduszy Europejskich

28 września 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko: pomoc administracyjna

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko: pomoc administracyjna

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze –pomoc administracyjna w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

28 września 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą techniczną

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą techniczną

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą techniczną w Referacie Inwestycji i Remontów, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

01 czerwca 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. windykacji i rozliczeń-praca na zastępstwo w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi.

22 maja 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami-praca na zastępstwo w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 2 czerwca 2017 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami -praca na zastępstwo”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej