NGO na terenie Gminy Krobia

Bractwo Kurkowe w Krobi
ul. Rynek 1 63-840 Krobiahttp://www.bractwo.krobia.pl / e-mail: dworek@data.pl
Fundacja „ Sąsiedzi Sąsiadom ”
ul. Powstańców Wlkp. 27 63-840 Krobia tel. 655711320 e- mail: fundacjawkrobi@wp.pl
Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”
Pudliszki ul. Fabryczna 63-842 Pudliszki tel. 655738233
Ludowy Zespół Sportowy Krobianka
Krobia ul. Ogród Ludowy 2 63-840 Krobia
Klub Oficerów Rezerwy 
Klub Sportowy „ Sokół ” Chwałkowo
Chwałkowo 63-840 Krobia 
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Łowieckie „ Łowca ” nr 20
Krobia
Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców Oddział Terenowy Krobia 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Ogród Ludowy 63-840 Krobia 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 Krobia 
Polski Związek Wędkarski Koło Krobia
(Zarzad glowny PZW http://www.zgpzw.pl/ ) 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 7 Krobia 
Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Odział Krobia
Stowarzyszenie „Karp”

Stowarzyszenie „Nasz Dom”
dps-chwalkowo@gostyn.pl

Stowarzyszenie Turystyczno – Krajoznawcze „ Na szlaku ” 
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”
ul. Powstańców Wlkp. 27 63-840 Krobia tel. 655711320 
Uczniowski Klub Sportowy „Grom” 
Uczniowski Klub Sportowy
Pudliszki ul. Szkolna 20 63-842 Pudliszki tel. 655738152
Uczniowski Klub Sportowy w Krobi
ul. Ogród Ludowy 2 63-840 Krobia tel. 655711221
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Powstańców Wlkp. 126 63-840 Krobia
Związek Harcerstwa Polskiego w Krobi Chorągiew Wielkopolska Hufiec Gostyń
Plac Kościuszki 3 63-840 Krobia http://www.zhp.plzhpkrobia@wp.pl
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka w Starej Krobi 
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Tratwa"
Chwałkowo 53B 63-840 Krobia 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wlkp. w Pudliszkach. 
Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa
ul. Ogrodowa 13 63-840 Krobia tel. 655711537 
Stowarzyszenie Kasztelania
ul. Powst. Wlkp. 27 Krobia 
2 Gromada Krobska bł. Katarzyny Tekakwithy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego
Domachowo 4 63- 840 Krobia fsekrobia@wp.pl
Stowarzyszenie "ZACZYN"
Domachowo 77 63-840 Krobia
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Krobi
Siedziba: Biblioteka Publiczka Miasta i Gminy Krobia Plac Kościuszki 3 63-840 Krobia Tel. 605 987 194
Prezes Koła: Elżbieta Dopierała