Szkolenia dla NGO

10 października 2018 Zapraszamy do udziału w warsztacie

Zapraszamy do udziału w warsztacie

Zapraszamy do udziału w warsztacie w sprawie "Zbiórek publicznych bez tajemnic" - 18 października 2018 o godz. 15:30 - Wyspa Kasztelańska w Krobi

30 marca 2016 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia” Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Marysinie 1, 63-820 Piaski. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.

24 czerwca 2015 Szkolili się w ramach programu PI STAR

Szkolili się w ramach programu PI STAR

19 czerwca w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej, w ramach innowacyjnego projektu PI STAR, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych z terenu gminy Krobia. Projekt zakłada wypracowanie modelu kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin i jest realizowanego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z jego zasadniczych celów jest budowanie profesjonalnych relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.