Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz

Biblioteki

Podstawowym zadaniem biblioteki publicznej jest powszechne zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kształtowanie nawyków czytania, podejmowanie działań na rzecz rozwoju czytelnictwa. Zadania te realizuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi oraz Filie Biblioteczne w Pudliszkach i Chwałkowie. Filia w Chwałkowie pełni funkcje biblioteki publiczno-szkolnej. Od 2005 roku ograniczono obsługę do połowy etatu.Zbiory biblioteczne na dzień 31 sierpnia liczą 59.968 tomów książek. W okresie od 2002 roku do końca czerwca zakupiono 4611 książek. W ostatnich dwóch latach znaczącym wsparciem były środki przyznane na zakup zbiorów przez Ministerstwo Kultury. Z tego źródła zakupiono ponad 1 tys. tomów. Popularyzacji czytelnictwa służy działalność kulturalno-oświatowa. Szczególnie cenne są spotkania autorskie. W omawianym okresie odbyło się 15. W promocji tomiku poezji „Krobia i Pudliszki słowem malowane” udział wzięli wszyscy poeci, których utwory znalazły się w tym wydaniu. Bibliotekarze przeprowadzili 93 lekcji bibliotecznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy literacko-plastyczne. Odbyło się ich ogółem 67. Biblioteka jest współorganizatorem corocznych gminnych konkursów literacko-plastycznych. Dla najmłodszych czytelników organizowane są raz w tygodniu zajęcia biblioteczne. W Chwałkowie skupione są one w klubie „Pinokio” . Ogółem w 391 zajęciach udział wzięło 4.633 młodych czytelników. Każdego roku w Filii w Chwałkowie organizowany jest biwak pod namiotami, na którym wypoczywa ok. 80-90 uczestników.W roku 2005 w ramach programu „Ikonka” biblioteka w Krobi pozyskała 3 komputery. Z bezpłatnego dostępu do Internetu, w celach informacyjno-edukacyjnych, korzystać mogą nie tylko czytelnicy zarejestrowani w bibliotece.