Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz
GUS 02 listopada 2021

Badanie kontrolne

Badanie kontrolne

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada br. prowadził będzie badanie kontrolne w zakończonym we wrześniu br. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach w/w Spisu. Badanie realizowane będzie na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie (wyłącznie z numeru +22 828 88 88) z osobą pełnoletnią, która w Spisie była pierwszym respondentem (spisywaną osobą) z danego mieszkania. W trakcie wywiadu zadawane będą pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania w dniu 31.03.2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Każdy uczestnik będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera – samodzielnie poprzez stronę internetowej www.spis.gov.pl lub na infolinii (+22 279 99 99, koszt połączenia zgodny z posiadaną taryfą operatora).