Konkursy dla NGO 30 kwietnia 2018

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Więcej informacji w BIP

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz