Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Inwestycje

22 lipca 2021 Kolejne stawy nabierają blasku

Kolejne stawy nabierają blasku

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych - biologiczna redegradacja ekosystemów wodnych w Krobi, Wymysłowie oraz Sułkowicach”.

08 lipca 2021 Świetlica już po remoncie

Świetlica już po remoncie

Zakończono drugi etap prac związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Domachowie. Po wymianie pokrycia dachowego w 2020 r., tym razem prace remontowe przeprowadzono wewnątrz świetlicy. Zakres prac skoncentrowany był na sali głównej i objął m.in. rozbiórkę istniejącej sceny oraz sufitu z płyt, wykonanie nowego sufitu podwieszanego, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, rozbudowę centralnego ogrzewania, a także wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian. Wartość prac zrealizowanych przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy z siedzibą w Krobi wyniósł 86 855,37 zł. Przypomnijmy, że koszt wykonanej w ubiegłym roku wymiany pokrycia dachowego wyniósł 44 826,41 zł, a prace dekarskie zrealizowała lokalna firma Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Nawrocki z Domachowa. Remont świetlicy to kolejna inwestycja, która stwarza warunki do integracji mieszkańców gminy oraz tych, którzy ją odwiedzają. Należy bowiem podkreślić, że świetlica w Domachowie to obiekt, w którym odbywa się wiele imprez o charakterze kulturalnym, przyciągających osoby zarówno z naszej gminy, kraju jak i z zagranicy. Najważniejszą imprezą jest tu bez wątpienia coroczny Festiwal Tradycji i Folkloru, będący jedną z wizytówek Biskupizny i przyczyniający się do promocji gminy Krobia.

08 lipca 2021 Rusza kolejna inwestycja. Wraz z nią możliwe utrudnienia.

Rusza kolejna inwestycja. Wraz z nią możliwe utrudnienia.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich informujemy, że w dniu 7 lipca br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczynka. Zakres zadania, wycenionego na kwotę 999 529,80 zł netto, obejmie budowę kolektora sanitarnego o długości ok. 830 mb, rurociągów tłocznych, przepompowni ścieków oraz przykanalików. Wykonawcą prac, których zakończenie planowane jest w grudniu br., będzie firma Complex Instal Marcin Grygier ze Śremu. Przypomnijmy, że budowa kanalizacji sanitarnej stanowi pierwszy etap inwestycji, na realizację której Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 960 000,00 zł. Drugi etap, polegający na przebudowie drogi powiatowej, planowany jest do realizacji w roku 2022. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i ograniczenia wynikające z robót budowlanych oraz apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w pobliżu prowadzonych prac.

14 czerwca 2021 Przedszkole w Pudliszkach przejdzie modernizację

Przedszkole w Pudliszkach przejdzie modernizację

Kolejna bardzo dobra informacja dotarła 11 czerwca do krobskiego samorządu. W ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y), Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie prac budowlanych mających na celu zmniejszenie zużycia energii oraz modernizację elewacji. Prace obejmować będą głównie docieplenie dachu oraz ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i gaz, przebudowę tarasu oraz prace wykończeniowe. Inwestycja z całą pewnością przyniesie nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Dzięki modernizacji budynku poprawią się warunki lokalowe zarówno dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, jak również kadry pracowniczej. Zgodnie z zasadami konkursu zadanie należy zrealizować do końca 2022 roku. Wkład własny finansowy w ramach realizacji zadania zapewni Gmina Krobia.

01 czerwca 2021 Strefa zamieszkania przede wszystkim dla pieszych

Strefa zamieszkania przede wszystkim dla pieszych

W związku z utworzeniem strefy zamieszkania w obrębie ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. J. Zwierzyckiego, przypominamy kilka najważniejszych zasad ruchu drogowego w strefie tej obowiązujących:

20 maja 2021 Rozpoczęły się prace na Rynku

Rozpoczęły się prace na Rynku

Jak informowaliśmy już Państwa wcześniej, 13 maja br. centralny punkt Krobi stał się oficjalnie placem budowy. Dziś ruszyły pierwsze prace związane z rewitalizacją tej części miasta, w ramach których spółka Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana rozpoczęła rozbiórką nawierzchni wokół ratusza. Wcześniej wykonawca robót wykonał również pomiary geodezyjne oraz dostarczył elementy ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy. Warto w tym miejscu podkreślić, że na chwilę obecną nie są planowane żadne prace, które prowadziłyby do zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku czy powodowały znaczące utrudnienia w dotarciu do punktów handlowych, mieszkań bądź Urzędu Miejskiego w Krobi. O postępie prac, w tym ewentualnych utrudnieniach w ruchu, informować będziemy Państwa na bieżąco - po otrzymaniu szczegółowych informacji od wykonawcy robot budowlanych.

18 maja 2021 Kolejna świetlica zmienia swoje oblicze.

Kolejna świetlica zmienia swoje oblicze.

W pierwszej połowie maja zakończono prace związane z remontem elewacji ściany zachodniej świetlicy w Rogowie. Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian budynku, położenie na nich tynku, a także wykonanie cokołu i warstwy odsączającej z kamienia płukanego. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 332,00 zł i został w całości pokryty ze środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego Rogowa. Realizacją prac zajęła się na zlecenie gminnego samorządu firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy z Krobi. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko poprawiła się estetyka świetlicy, ale przede wszystkim zwiększył poziom termoizolacji budynku, co z pewnością będzie miało wpływ na obniżenie kosztów jego utrzymania w sezonie grzewczym.

10 maja 2021 Odnowiono siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie.

Odnowiono siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie.

Z końcem kwietnia sfinalizowano ostatni etap prac związanych z przebudową i remontem remizy strażackiej w Chwałkowie. Przedsięwzięcie obejmowało montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek i tynków, malowanie ścian, a także wykonanie sufitów podwieszanych oraz montaż nowego oświetlenia. Koszt ostatniego etapu, który wykonany został przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych Łukasza Kaczmarka ze Starej Krobi, wyniósł 39 393,05 zł, z czego większość sfinansowana została w ramach funduszu sołeckiego Chwałkowa. Koszt całej inwestycji, realizowanej od roku 2018, wyniósł blisko 86 tys. zł. Warto przypomnieć, iż we wcześniejszych jej etapach wykonano między innymi prace polegające na budowie zbiornika bezodpływowego oraz montażu gazowej instalacji centralnego ogrzewania. Wyremontowana remiza nie tylko stanowić będzie zaplecze logistyczno-socjalne OSP w Chwałkowie, ale również sprzyjać ma integracji społecznej oraz krzewieniu tradycji pożarniczych wśród lokalnej społeczności.

02 kwietnia 2021 Zgodnie z wolą mieszkańców

Zgodnie z wolą mieszkańców

30 marca br. zakończono prace związane z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Ziemlinie. W ramach inwestycji, która realizowana było w systemie dwuletnim, ułożono m.in. kostkę brukową, wykonano chodnik i schody ograniczone palisadą, a także zamontowano 3 zapory parkingowe. Zadanie wykonała Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”, a łączny koszt zakupu materiałów i robót budowlanych wyniósł 46 490,78 zł. Warto w tym miejscu dodać, że większość tej kwoty stanowiły środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Ziemlina (w latach 2020 i 2021), o czym zdecydowali sami mieszkańcy sołectwa podczas zebrań wiejskich.

02 marca 2021 Uwaga, utrudnienia w ruchu!

Uwaga, utrudnienia w ruchu!

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy przebudowy sieci gazowej, realizowanej na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., od 2 marca, do odwołania, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy (za pomocą sygnalizacji świetlnej) na ulicy Kobylińskiej - na odcinku od Rynku do Placu Tadeusza Kościuszki.