Aktualności z NGO 10 grudnia 2021

Kandydaci do Komisji Konkursowych poszukiwani

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowych, powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krobi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krobia w 2022 roku.

Termin składania kandydatur mija 17 grudnia 2021 roku.

Więcej w BIP

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz