Aktualności z NGO 26 stycznia 2022

Kolejne dotacje przyznane

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszone pod koniec listopada ub. r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku. Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy poniższych konkursów i zadań:

1.      w ramach rozstrzygnięcia konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotację przyznano w ramach zadania pod nazwą Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów i festiwali integrujących mieszkańców Gminy Krobia. Wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bangarang 3 festiwal” przedłożona przez Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu, a zadanie wsparto dotacją w wys. 6.000,00 zł,

2.      w ramach rozstrzygnięcia konkursu z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dotację przyznano w ramach zadania pod nazwą Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi. Wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „ZAJĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE W MAŁYM KOPERNIKU 2022” przedłożona przez Stowarzyszenie Mercury, a zadanie wsparto dotacją w wys. 7.000,00 zł.

 

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 16/2022 Burmistrza Krobi z dnia 25 stycznia 2022 roku oraz Zarządzeniu nr 17/2022 Burmistrza Krobi z dnia 25 stycznia 2022 roku.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-01-26 13:12:45
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz