Aktualności z NGO 16 grudnia 2015

Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Ogłasza się nabór na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia w roku 2016. Termin składania wniosków upływa 23 grudnia 2015r. Więcej w BIP