GUS 09 lutego 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Gminne Biuro Spisowe w Krobi informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Zachęcamy do składania kandydatur i współpracy przy organizacji Spisu w Gminie Krobia!

Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty wymagane w procesie rekrutacji odnaleźć można na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl (post zatytułowany: „Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM SPISIE LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021”).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz