Projekty 02 lipca 2021

Nowoczesny obiekt szansą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Gminy Krobia

Nowoczesny obiekt szansą na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Gminy Krobia

29 czerwca, z udziałem m.in. przedstawicieli Gminy Krobia, wykonawcy robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, dokonano odbioru zadania związanego z budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Krobia. Inwestycja zrealizowana została na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres wykonanych robót objął opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia dla placówki. W ramach nowoczesnego obiektu o pow. użytkowej blisko 630 m2 wygospodarowano m.in. pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną. Należy również wspomnieć, iż w obiekcie zastosowano nowoczesne systemy z zakresu energetyki odnawialnej, takie jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Wykonawca zadbał też o zagospodarowanie terenu wokół obiektu, budując miejsca parkingowych i zbiorniki na wodę opadową, a także montując ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Wartość zadania realizowanego przez firmą RAF-MAL Zakład Usługowo – Remontowy Rafał Piotrowski z Gostynia wyniosła 5 198 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowić będzie kwotę 3 410 288,07 zł. Dodajmy, że inwestycja jest już trzecim zrealizowanym przedsięwzięciem w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, na który Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 789 592,32 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przypomnijmy, iż wcześniej zrealizowano już zadania: „Wzdłuż Rowu Krobskiego – ciąg pieszo-rowerowy nie tylko dla aktywnych” oraz „Bezpieczna droga do szkoły, pracy, na zakupy i do miejsc sportowo – rekreacyjnych (ulice: Szkolna, plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, prof. Józefa Zwierzyckiego”. Powstanie budynku „KROB_KULT” nie tylko oddziaływać będzie na promocję czytelnictwa, ale z pewnością wpłynie również na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie gminy. Zanim jednak pierwsi mieszkańcy skorzystają z nowego obiektu, przez kilka najbliższych tygodni będzie on wyposażany m.in. w księgozbiory, przenoszone z dotychczasowego budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia.

Galeria_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz