Środowisko 29 czerwca 2021

Nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków!

Nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków!

Od 1 lipca 2021 r. na każdym właścicielu oraz zarządcy budynku, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, spoczywał będzie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządcą będzie miał na złożenie deklaracji 12 miesięcy, natomiast dla budynków nowo wybudowanych termin ten będzie wynosił 14 dni. Deklaracje można będzie składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Wypełniony dokument w formie papierowej będzie można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłać do tegoż urzędu listem poleconym. Wzór deklaracji dostępny będzie od 1 lipca m.in. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi. Ponieważ za niezłożenie deklaracji w odpowiednim terminie na właścicieli oraz zarządców nieruchomości nakładane mogą być sankcje karne, tym bardziej zachęcamy do rzetelnego wypełnienia deklaracji, która pozwoli na stworzenie bazy z danymi dotyczącymi źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie naszego kraju.
Więcej informacji na temat składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej:
https://zone.gunb.gov.pl/
www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz