GUS 06 października 2020

Odbierz telefon i spisz się podczas wywiadu telefonicznego

Odbierz telefon i spisz się podczas wywiadu telefonicznego

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego wydał komunikat, na podstawie którego do odwołania rachmistrzowie terenowi będą przeprowadzać wyłącznie wywiady telefoniczne (ze względu bezpieczeństwa odwołano pracę w terenie w formie wywiadów bezpośrednich). Decyzja o przeprowadzaniu wyłącznie wywiadów telefonicznych obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.
Więcej informacji na ten temat:
https://spisrolny.gov.pl/.../komunikat-dyrektora...
Przypominamy również, że podmioty objęte obowiązkiem spisowym mogą spisać się następującymi metodami:
- przeprowadzić samospis internetowy. W przypadku wybrania takiej formy wywiązania się z obowiązku spisowego należy wypełnić formularz spisowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://spisrolny.gov.pl ,
- dokonać samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99),
- skorzystać z miejsca do samospisu przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Krobi (przy zachowaniu zasad sanitarnych).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz