Aktualności z NGO 03 marca 2017

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

Gminny samorząd rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku przez burmistrza Krobi. Podobnie jak w latach poprzednich, stowarzyszenia i fundacje oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegać się mogły o środki na wsparcie realizacji zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej. Ostatecznie podpisanych zostało z organizacjami pozarządowymi 11 umów, opiewających na łączną kwotę 193 943,40 zł. Warto również dodać, że na rozstrzygnięcie czeka jeszcze konkurs w zakresie upowszechniania i popularyzacji uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udziału dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, co nastąpi najpewniej jeszcze w marcu.

Zarządzeniem burmistrza Krobi dotacje przyznano:

1. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia - Stowarzyszenie "Dziecko" - 6 tys. zł.
2. Dostarczanie żywności dla mieszkańców gminy Krobia, w ramach funkcjonowania Banku Żywności - Fundacja Sąsiedzi Sąsiadom - 18 tys. zł.
3. Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie gminy Krobia - Fundacja Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa - 6 tys. zł.
4. Zadania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - działalność organizacji seniorów - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi – 10 tys. zł.
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych - Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Leszno – 5 tys. zł.
6. Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN - Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni Pudliszki – 45 tys. zł.
7. Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN - Klub Sportowy Sokół Chwałkowo – 25 tys. zł.
8. Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN - Ludowy Zespół Sportowy Krobianka Krobia – 45 tys. zł
9. Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS - Uczniowski Klub Sportowy Pudliszki – 25 tys. zł
10. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego - Stowarzyszenie „Biegaj z Krobią Women” – 3 943,40 zł
11. Propagowanie turystyki rowerowej na terenie gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych - Stowarzyszenie na Szlaku – 5 tys. złOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-03 15:22:42