Aktualności z NGO 02 lutego 2024

Ostatnia dotacja z kultury fizycznej

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru ofert i przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Krobia na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach ostatniego rodzaju zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, ujętego w ogłoszonym pod koniec listopada ub.r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Dotację przyznano w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe informacje o zadaniu publicznym, które wsparto przyznaniem dotacji na jego realizację, podmiocie realizującym dane zadanie oraz wysokości przyznanej dotacji dostępne są w Zarządzeniu Nr 20/2024 Burmistrza Krobi z dnia 1 lutego 2024 roku, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz