Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Oferta pracy 16 lipca 2019

Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Burmistrz Krobi poszukuje absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy w obszarze animacji zajęć metodą doświadczeń i eksperymentów w Małym Koperniku w Krobi w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu  „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki,  Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne.

 

Wymagane kwalifikacje:

- ukończone 18 lat,

- zainteresowanie naukami ścisłymi lub  przyrodniczymi,

- umiejętność ciekawego i zrozumiałego mówienia o nauce,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność

 

Dodatkowymi atutami będą:

- doświadczenie w popularyzacji nauki,

- wykształcenie wyższe związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi

 

Poszukujemy energicznych, otwartych osób, których zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów  w ramach realizowanego przez gminę projektu.  Jeżeli czujesz w sobie animatorską żyłkę, masz okazję się sprawdzić. Masz głowę pełną pomysłów, to u nas możesz je wykorzystać.

 

Oferty zawierające:

·         list motywacyjny z CV,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub legitymacji studenckiej

·         podpisane, pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych,

prosimy przesyłać z dopiskiem na kopercie: „oferta współpracy animator Małego Kopernika„

na adres:

Urząd Miejski w Krobi

Rynek 1

63-840 Krobia

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w budynku Ratusza do dnia

 31 lipca  2019roku.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia  25 maja 2018 roku

 

 

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Linowska  -inspektor –  telefon 504102998

 

Więcej w BIP