Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Oferta pracy 14 sierpnia 2019

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w  referacie Planowania Przestrzennego, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na  stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 26 sierpnia 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. planowania przestrzennego   ”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji PublicznejOpublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-14 15:52:23