Aktualności z NGO 24 stycznia 2022

Przyznano pierwsze dotacje

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszone pod koniec listopada ub. r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku.

Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy niektórych zadań z zakresu kultury fizycznej:

1.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „PIŁKA NOŻNA NASZĄ PASJĄ” przedłożona przez Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo, a zadanie wsparto dotacją w wys. 38.400,00 zł,

2.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN nie wybrano oferty i nie przyznano wsparcia na realizację zadania publicznego,

3.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN nie wybrano oferty i nie przyznano wsparcia na realizację zadania publicznego,

4.      w ramach zadania pod nazwą: Propagowanie turystyki rowerowej na terenie gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rajdy rowerowe” przedłożona przez Stowarzyszenie „Na Szlaku”, a zadanie wsparto dotacją w wys. 5.000,00 zł,

5.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Krobia poprzez uprawianie sportów siłowych, w szczególności trójboju siłowego” przedłożona przez Stowarzyszenie Sportatut, a zadanie wsparto dotacją w wys. 10.000,00 zł,

6.      w ramach zadania pod nazwą: Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Tradycyjny Półmaraton Biskupiański w Starej Krobi” przedłożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” Stara Krobia, a zadanie wsparto dotacją w wys. 9.000,00 zł,

7.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „ZJEDNOCZENI 2022 - SENIOR” przedłożona przez Ludowy Klub Sportowy  „Zjednoczeni” Pudliszki, a zadanie wsparto dotacją w wys. 33.400,00 zł

oraz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

8.      w ramach zadania pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Seniorze, żyj najpiękniej jak umiesz” przedłożona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi , a zadanie wsparto dotacją w wys. 12.000,00 zł,

9.      w ramach zadania pod nazwą: Dostarczanie żywności dla mieszkańców Gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” przedłożona przez Fundację „Sąsiedzi Sąsiadom”, a zadanie wsparto dotacją w wys. 20.000,00 zł

 

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 5/2022 Burmistrza Krobi z dnia 13 stycznia 2022 roku, Zarządzeniu nr 13/2022 Burmistrza Krobi z dnia 24 stycznia 2022 roku oraz Zarządzeniu nr 14/2022 Burmistrza Krobi z dnia 24 stycznia 2022 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz