Sport 16 marca 2017

Są pieniądze na animatora sportu

Są pieniądze na animatora sportu

Sukcesem dla Gminy Krobia zakończył się nabór wniosków w Programie Lokalny Animator Sportu, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak co roku gminny samorząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom aktywnych sportowo mieszkańców, korzystających z zajęć prowadzonych przez animatora sportu na kompleksie „Orlik” i zaaplikował o środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostające w dyspozycji ww. fundacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora Programu, w ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 2122 aplikacje o dofinansowanie pracy animatora sportu. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, do dofinansowania zarekomendowane zostały ostatecznie 1462 wnioski. Wśród nich znalazł się również ten, który złożyła Gmina Krobia. Podobnie jak inne podmioty zatrudniające animatorów, krobski samorząd otrzyma dofinansowanie kosztów jego pracy w wysokości 1100 zł miesięcznie, począwszy od 1 marca do 30 listopada. Pozostała cześć wynagrodzenia animatora pokryta zostanie natomiast bezpośrednio z budżetu Gminy. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku z krobskiego Orlika skorzystało 15481 osób. Wśród nich byli między innymi uczestnicy treningów, jak i imprez organizowanych przez Gminę Krobia – m.in. Turnieju „Bambini” z okazji Święta Konstytucji 3 maja czy też Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-16 13:32:05