Gospodarka 29 października 2019

Uwaga rolnicy !!!

Uwaga rolnicy !!!

W związku z przeprowadzaną przez Gminę Krobia analizą w zakresie odpadów rolniczych, niezbędną do pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, osoby zainteresowane utylizacją odpadów pochodzących z działalności rolniczej prosimy o wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej Gminy Krobia oraz w Urzędzie Miejskim w Krobi -
ul. Rynek 1 (biuro nr 7) i Plac Kościuszki 3. Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi ul. Rynek 1, w terminie do 15.11.2019 r.  Niezłożenie formularza w powyższym terminie może skutkować brakiem możliwości dofinansowania odbioru odpadów pochodzących z Państwa gospodarstwa w ramach ww. programu. 

Pliki do pobrania:Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-10-29 22:20:01