Gospodarka 23 grudnia 2016

Zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Gmina Krobia informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 25 października 2016 r., z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki wynoszą:

...

11,50 zł - miesięcznie od mieszkańca - jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
22,00 zł - miesięcznie od mieszkańca - w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

W związku z powyższym, w najbliższych dniach, drogą pocztową bądź poprzez osoby zatrudnione przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krobia zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty. Informujemy również, że termin i sposób płatności nie ulegną zmianie. Opłatę należy wnieść do 15-go dnia każdego miesiąca, na numer indywidualnego konta bankowego, wskazanego w ww. zawiadomieniu. Zmiana stawki opłaty nie oznacza konieczności składania przez mieszkańców nowych deklaracji. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi również zmiana firmy odbierająca odpady komunalne. Usługa będzie świadczona przez firmę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2016-12-23 11:40:03