Aktualności z NGO 8 marca 2023

Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Termin składania kandydatur na członka Komisji mija 17 marca 2023 roku.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który jest załącznikiem do ogłoszenia (link poniżej) i dostarcz go osobiście lub pocztowo do Urzędu Miejskiego w Krobi w ww. terminie.

Szczegóły w BIP w zakładce „Ogłoszenia”

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz