Sport 14 stycznia 2020

Zostań członkiem Rady Sportu Gminy Krobia!

Burmistrz Krobi zaprasza działające na terenie Gminy Krobia w sferze sportu i kultury fizycznej organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatur na członków Rady Sportu Gminy Krobia na lata 2020-2023.

Rada Sportu Gminy Krobia to zainicjonowany w 2007 roku i powoływany na 4-letnią kadencję zespół o charakterze inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej prowadzonych na terenie Gminy Krobia.

Termin składania kandydatur mija 22 stycznia 2020 roku. Zakres zadań realizowanych przez Radę Sportu Gminy Krobia oraz warunki zgłaszania kandydatów na członków można odnaleźć w ogłoszeniu dostępnym niżej oraz na BIP Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia”.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-01-14 14:22:55
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz