Aktualności

17 kwietnia 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym

12 kwietnia 2019 Nagrodzeni za wyniki w nauce

Nagrodzeni za wyniki w nauce

10 kwietnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, 94 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia odebrało stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, przyznane im uchwałą nr VI/48/2019 dnia 5 marca 2019 roku. Łączna pula stypendiów wyniosła 23 500, 00 zł, zaś każde z nich opiewało na kwotę 250 zł. Stypendia wręczyli uczniom Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała, która w imieniu władz gminy pogratulowała nagrodzonym uczniom osiągniętych wyników w nauce, życząc im jednocześnie kolejnych sukcesów w przyszłości.

12 kwietnia 2019 Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Zakończyła się procedura rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Konkursy ogłoszone zostały jeszcze pod koniec ubiegłego roku i dotyczyły16 rodzajów zadań z zakresu: kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Łącznie złożonych zostało 21 ofert, z których 16 realizowanych będzie przy wsparciu finansowym Gminy Krobia. Suma środków przeznaczonych na ten cel z gminnego budżetu wyniosła 329.500,00 zł, zaś sumaryczna wartość wszystkich zadań przekracza 700 tys. zł. Warto dodać, że oferty organizacji, które uzyskały dotację, otrzymały wcześniej pozytywną ocenę powołanej przez burmistrza Krobi komisji konkursowej.

12 kwietnia 2019 Gmina Krobia pełnoprawnym właścicielem hali sportowej przy ZSOiZ w Krobi

Gmina Krobia pełnoprawnym właścicielem hali sportowej przy ZSOiZ w Krobi

1 kwietnia podpisany został akt notarialny, na mocy którego Gmina Krobia stała się właścicielem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Dodajmy, że 18 października 2018 r. Rada Powiatu Gostyńskiego podjęła uchwałę o zbyciu hali, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Krobia.

12 kwietnia 2019 Szansa na utylizację rolniczych folii

Szansa na utylizację rolniczych folii

W związku z sygnalizowanymi m.in. przez producentów rolnych problemami z zagospodarowaniem odpadów folii rolniczych informujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów przez prywatną firmę, posiadającą w tym zakresie stosowne uprawnienia.

12 kwietnia 2019 Dla komfortu piłkarzy i nie tylko

Dla komfortu piłkarzy i nie tylko

Kilka dni temu, na boisku sportowym w Chwałkowie, zamontowana została nowa wiata stadionowa. Metalowa konstrukcja o długości 6,12 m. pokryta jest w całości poliwęglanem komorowym oraz wyposażona w 13 siedzisk.

12 kwietnia 2019 Z wizytą w Istebnej

Z wizytą w Istebnej

W dniach 6-7 kwietnia br. delegacja mieszkańców Chwałkowa gościła z wizytą studyjną w gminie Istebna na Śląsku Cieszyńskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo bowiem z gminą Krobia łączy je wspólne członkostwo w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy, że PSORW to stowarzyszenie, które ma na celu wspieranie gmin w rozwoju społeczności wiejskich, kultywowania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu wsi.

10 kwietnia 2019 Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi