Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz

Aktualności

17 czerwca 2021 Dowiedz się więcej o „Czystym powietrzu”

Dowiedz się więcej o „Czystym powietrzu”

23 czerwca 2021 r. o godz. 16:30, w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi (ul. Powstańców Wielkopolskich 27), odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Krobia dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkaniu przedstawione zostaną m.in.: • założenia programu, • rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, • sposoby składania wniosków o dofinansowanie, • zasady realizacji i rozliczenia przedsięwzięć. Przypomnijmy, że „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe, tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym. Uczestników spotkania prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19. W szczególności prosimy o dezynfekcję rąk oraz noszenie maseczek.

17 czerwca 2021 Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe!

Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe!

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r. Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r. Koniec dotacji na piece węglowe Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.). Wyższe progi dochodowe Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę. Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów). Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

16 czerwca 2021 Świat się kręci wokół wsi

Świat się kręci wokół wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film, który pokaże jak zmienia się polska wieś. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: http://www.gov.pl/.../ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat... Konkurs skierowany jest do mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. Dla autorów najlepszych prac konkursowych przewidziano nagrody pieniężne w kwotach: 1) za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto; 2) za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto; 3) za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

16 czerwca 2021 Zaszczep się i skontroluj cukier

Zaszczep się i skontroluj cukier

Od 16 czerwca w powszechnym punkcie szczepień w Gostyniu rusza tydzień profilaktyki cukrzycy. Pacjenci, którzy między środą a sobotą przyjdą się zaszczepić, będą mogli skorzystać z darmowych badań w kierunku cukrzycy. Dodatkowo osoby, u których zostanie wykryta cukrzyca, otrzymają darmowy glukometr, a także krótkie szkolenie z jego obsługi i prawidłowego pobierania krwi do badań glikemii w warunkach domowych. Akcja jest możliwa dzięki wsparciu sponsorów. Glukometry oraz paski do badań dostarczyły firmy: Genexo, Roche Diabetes, Hand-Prod i Bayer. Więcej na temat punktu szczepień: http://powiat.gostyn.pl/.../punkt-szczepien-powszechnych...

15 czerwca 2021 Czyste powietrze – punkt konsultacyjno-informacyjny w Krobi

Czyste powietrze – punkt konsultacyjno-informacyjny w Krobi

W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Krobia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dniem 15 czerwca br. uruchomiony zostanie w Krobi Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Przypomnijmy, że celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, a także poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego mieszkańcy gminy Kobia otrzymać będą mogli nie tylko informacje o programie, ale przede wszystkim wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Przeszkoleni urzędnicy przekazywać będą również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski mieszkańców o dotację, a także pomagać im przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym w poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi przy Pl. Kościuszki 3 (na Wyspie Kasztelańskiej), w następujących dniach i godzinach: - poniedziałki: 13:00-16:00, - wtorki i środy: 12:30-15:00, - czwartki: 8:00-10:00. Przed wizytą w urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania. Szczegółowe informacje o Programie "Czyste Powietrze" i działalności punktu konsultacyjnego udzielane są również pod numerami tel.: 65 57 12 804 oraz 65 57 12 645, a także korespondencyjnie, pod adresem: czystepowietrze@krobia.pl Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste.../

14 czerwca 2021 Zgodnie z wolą wyborców

Zgodnie z wolą wyborców

Znamy wynik wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi, które przypomnijmy, zarządzone zostały w okręgu nr 3 związku ze śmiercią radnego śp. Hieronima Urbańskiego. W niedzielę wyborczą 13 czerwca frekwencja wyniosła 21,56 % co oznacza, że na 719 uprawnionych do głosowania osób do urn wyborczych udało się 155 mieszkańców. Zwycięzcą wyborów został Maciej Józef Jakubczak, zgłoszony przez KWW Krobia Nasza Mała Ojczyzna, który otrzymał 124 głosy, natomiast na jego kontrkandydata Pawła Mikołaja Hampelskiego, zgłoszonego przez KWW Pawła Hampelskiego, zagłosowało 31 osób. Obydwu kandydatom gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli ich wyborcy oddając na nich swoje głosy, natomiast wszystkim osobom, które udały się do urn wyborczych dziękujemy za spełnienie obywatelskiego obowiązku.

14 czerwca 2021 Przedszkole w Pudliszkach przejdzie modernizację

Przedszkole w Pudliszkach przejdzie modernizację

Kolejna bardzo dobra informacja dotarła 11 czerwca do krobskiego samorządu. W ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y), Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie prac budowlanych mających na celu zmniejszenie zużycia energii oraz modernizację elewacji. Prace obejmować będą głównie docieplenie dachu oraz ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i gaz, przebudowę tarasu oraz prace wykończeniowe. Inwestycja z całą pewnością przyniesie nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Dzięki modernizacji budynku poprawią się warunki lokalowe zarówno dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, jak również kadry pracowniczej. Zgodnie z zasadami konkursu zadanie należy zrealizować do końca 2022 roku. Wkład własny finansowy w ramach realizacji zadania zapewni Gmina Krobia.