Aktualności

05 sierpnia 2020 Rusza przebudowa grobli

Rusza przebudowa grobli

Gmina Krobia informuje, że w związku z kolejnym etapem działań rewitalizacyjnych w centrum Krobi, z dniem 10 sierpnia wystąpią utrudnienia w dostępie do budynku na Wyspie Kasztelańskiej, w tym do Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia oraz siedzib organizacji pozarządowych. Z kolei w drugiej połowie sierpnia planowane jest całkowite zamknięcie grobli wjazdowej i wyznaczenie alternatywnego dostępu na Wyspę Kasztelańską. Mając na względzie skomplikowany charakter robót budowlanych należy założyć, iż utrudnienia dotyczyć mogą również ruchu komunikacyjnego przy Placu Tadeusza Kościuszki. O szczegółach związanych z powyższymi ograniczeniami będziemy Państwa informować na bieżąco.

05 sierpnia 2020 Inwestycja zakończona przed czasem

Inwestycja zakończona przed czasem

Dzięki sprawnej pracy wykonawcy, znacznie wcześniej niż zakładano, zakończono przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika w Krobi. Realizacja inwestycji, która rozpoczęła się na początku maja br., zajęła Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu Patryk Borowczyk z Krobi niecałe 3 miesiące. Zakres wycenionego na kwotę 1 578 016,08 zł (brutto) przedsięwzięcia, realizowanego na odcinku blisko 0,5 km, obejmował przede wszystkim przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m oraz chodników z kostki brukowej. Ponadto wykonane zostały wyniesione skrzyżowania z ulicami Cichą, Słoneczną i Kwiatową oraz zjazdy na posesję. Dodajmy, że była to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Oprócz wykonawcy zaangażowana była w nią również firma BEM PROJEKT Tomasz Bem, która przygotowała dokumentację projektową. Warto również podkreślić w tym miejscu rolę mieszkańców, którzy zarówno na etapie opracowywania dokumentacji jak i samej inwestycji zgłaszali cenne uwagi, a także z wyrozumiałością znosili wszelkie utrudnienia wynikające z wykonywanych robót. Realizacja inwestycji to jeden z kolejnych etapów przebudowy i budowy dróg w gminie Krobia. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego przedsięwzięcia, polegającego tym razem na przebudowie ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy oraz prof. Józefa Zwierzyckiego, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia centrum”.

31 lipca 2020 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi, pokój nr 2, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

20 lipca 2020 Informacja od Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Krobia nt. przechowywania książek ewidenc

Informacja od Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Krobia nt. przechowywania książek ewidenc

Zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z poz. zm.), informujemy o miejscu przechowywaniu i sposobie udostępniania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Krobia:

20 lipca 2020 Moja Woda

Moja Woda

1 lipca ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Moja Woda”. Zgodnie z jego założeniami dofinansowanie otrzymać można na realizację inwestycji mających na celu zatrzymanie wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie jej na miejscu, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane poza nieruchomość (na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.). Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać w ramach programu dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Więcej informacji na temat programu „Moja Woda”

09 lipca 2020 Bezplatne badania na koronawirusa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego!

Bezplatne badania na koronawirusa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego!

W powiecie gostyńskim rusza bezpłatny punkt badań na obecność koronawirusa. Będzie on czynny w czwartek 9 lipca od godziny 10 do 16 oraz w piątek 10 lipca od 9 do 16. Rejestracja na badania rozpocznie się w środę 8 lipca, o godz. 8:00 i odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 61 656 80 75. Badanie będą przeprowadzane przy parkingu na gostyńskim stadionie, ul. Sportowa. Lokalizacja punktu jest związana z nowymi potwierdzonymi przypadkami zakażeń. Była możliwa dzięki decyzji wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka Przygotowaniem gostyńskiego punktu zajmuje się 12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej przy współpracy z powiatem gostyńskim i gminą Gostyń. WAŻNE: By wykonać badania i otrzymać ich wynik, niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego! Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Gmina Krobia

06 lipca 2020 Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu gostyńskiego, w trosce o dobro mieszkańców, klientów Urzędu Miejskiego w Krobi i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz ich pracowników informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r., do odwołania, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu – ul. Rynek 1 i Pl. Kościuszki 3 oraz MGOPS w Krobi. Pracownicy tych jednostek nadal będą do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo. W sprawach pilnych należy kontaktować się: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od godz. 7.00 do 15.00. Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia http://krobia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1051 Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi skontaktować można się następująco: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi - tel. 65 5711 109, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - tel. 65 5711 005, e-mail: zasilki@krobia.pl Świadczenie wychowawcze (500+) - tel. 65 5711 109, 796 000 784, e-mail: rodzina500@krobia.pl Jeżeli załatwienie sprawy w Urzędzie Miejskim w Krobi lub Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W takich przypadkach ważne jest, by w instytucjach tych pojawiła się wyłącznie osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta, m.in. poprzez EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz ePUAP (Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Informacja o tym, jak załatwić sprawy w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Miejskiego w Krobi, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Wszelką korespondencję pozostawić można również w skrzynkach pocztowych, umieszczonych przy wejściach do budynków UM w Krobi oraz MGOPS w Krobi. Załatwienie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego ograniczone zostaje tylko i wyłącznie do rejestracji zgonu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 65 57 11 141 lub 515 248 520. Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych zostają ograniczone do fizycznego odbioru dowodu osobistego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 65 57 11 141 lub 504 103 367. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej załatwiane będą na bieżąco ale tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 65 57 11 141 Wszystkie zobowiązania finansowe prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nr główny rachunku Gminy Krobia: 89 1020 4027 0000 1302 0806 2582. Wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 82 1020 4027 0000 1802 0806 2657. Obraz może zawierać: tekst

01 lipca 2020 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 89/2020 z dnia 28 maja 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku. Konkursem objęto jedno zadanie: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN, na które wpłynęły dwie oferty realizacji zadania publicznego. Oba zadania uzyskały wsparcie finansowe w postaci dotacji z budżetu Gminy Krobia o łącznej wysokości 89.625,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 111/2020 Burmistrza Krobi z dnia 1 lipca 2020 roku.

25 czerwca 2020 Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

Spotkanie informacyjno – promocyjne związane z rekrutacją do projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi odbędzie się dnia 29.06.2020r. o godz. 18:00 w siedzibie biura projektu przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi.

25 czerwca 2020 Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka gminnego w Krobi

Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka gminnego w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza nabór dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.