Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Aktualności

14 kwietnia 2021 Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi informujemy, że z dniem 14 kwietnia 2021 r., do odwołania, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1. Na chwilę obecną ograniczenia te nie dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz biur ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej, mieszczących się przy Placu Kościuszki 3.

13 kwietnia 2021 ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego. Pozytywne skutki wypalania traw to mit. Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie. Surowe kary – grzywna a nawet więzienie. Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat. Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

13 kwietnia 2021 Zdobądź środki na start!

Zdobądź środki na start!

Chcesz wystartować w biznesie? Brakuje Ci środków na start? Możesz zdobyć do 16 000 zł dotacji z Urzędu Pracy lub nawet do 500 000 zł niskooprocentowanej pożyczki! Zadzwoń do nas 537 007 087 i zdobądź szczegółowe informacje!

13 kwietnia 2021 Uwaga rolnicy!

Uwaga rolnicy!

Gmina Krobia, w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przypomina o trwającej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe. Wnioski można składać do 17 maja 2021 roku, wyłącznie w formie elektronicznej - poprze internet, w aplikacji eWniosekPlus, udostępnionej przez ARiMR. Ponadto WIR informuje, że w tym roku rolnicy nie otrzymają, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, listu z papierowym, spersonalizowanym wnioskiem obszarowym wraz z załącznikami graficznymi oraz, że od bieżącego roku nie będzie możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia, zastępującego wniosek o przyznanie płatności, ani też przesłania spersonalizowanego formularza wniosku, wraz z materiałem graficznym, w wersji papierowej.

12 kwietnia 2021  OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko OPIEKUN/KA w Żłobku Gminnym w Krobi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko OPIEKUN/KA w Żłobku Gminnym w Krobi

Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Gminnego w Krobi lub pocztą na adres: Żłobek Gminny w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko OPIEKUN/KA Żłobka Gminnego w Krobi”, w terminie do dnia 21.04.2021r. do godz. 15.00.

07 kwietnia 2021 Przedłużenie zasad bezpieczeństwa

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa

Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

07 kwietnia 2021 Uwaga producenci trzody chlewnej!

Uwaga producenci trzody chlewnej!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu apeluje do wszystkich producentów trzody chlewnej o uaktualnienie danych na temat swojego stada świń w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prośba dotyczy zwłaszcza producentów, którzy zaprzestali chowu i hodowli świń, a nie zgłosili tego faktu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Wiedza na temat ilości stad i pogłowia świń ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, jak również w razie wystąpienia ogniska tej choroby w stadzie świń. W obydwu sytuacjach zadaniem powiatowego lekarza weterynarii jest aktualizacja spisu gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Sprawność tej aktualizacji zależy m.in. od ilości stad zarejestrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i posiadających wg danych ARiMR trzodę chlewną. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w sytuacji wystąpienia ASF kontrole we wszystkich stadach, w których wg danych ARiMR znajduje się trzoda chlewna. W przypadku występowania stad, w których nie utrzymuje się świń, a stado widnieje w ARiMR jako aktywne i posiadające trzodę chlewną, znacznie wydłuża się czas obowiązkowych wizyt w Państwa siedzibach na danym terenie. W razie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń informacja o ilości stad oraz ilości świń na danym terenie przekazywana jest do Głównego Lekarza Weterynarii, a następnie do Komisji Europejskiej. Na podstawie m.in. tych danych podejmowanie są decyzje dotyczące obszarów występowania objętych różnymi restrykcjami. Zasięg obszarów zależy od m.in. od rozkładu gospodarstw hodowli świń (gospodarstwa niekomercyjne, gospodarstwa komercyjne i gospodarstwa z wybiegami otwartymi) czyli ilości i zagęszczenia świń na danym terenie. Dlatego wiedza o rzeczywistej obsadzie ma wpływ na wielkość obszaru w czas jego obowiązywania. Dane uzyskane przez powiatowego lekarza weterynarii w ramach corocznego monitoringu choroby Aujeszkyego u świń odbiegają od danych uzyskiwanych z rejestrów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a te są w większości używane do celów sprawozdawczych. Dlatego też Państwa działania w kierunku uaktualnienia danych w bazie ARiMR ułatwią pracę inspekcji weterynaryjnej oraz przyczynią się do zmniejszenia ilości wizyt powiatowego lekarza weterynarii w Państwa gospodarstwach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku działań podejmowanych w związku z możliwością wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej, doprowadzi do zminimalizowania kontaktów mogących spowodować zagrożenia zakażenia koronawirusem.

07 kwietnia 2021 Narodowy Spis Powszechny przedłużony do 30 września!

Narodowy Spis Powszechny przedłużony do 30 września!

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o #NSP2021. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa o 3 miesiące dłużej - do 30 września. To jednak nie jedyne zmiany w nowelizacji ustawy, z którą można się zapoznać pod adresem: https://bit.ly/3cJzoA4 Nie czekaj na rachmistrza i spisz się sam wypełniając formularz na stronie www.spis.gov.pl #GUS #statystyki #LiczySięKażdy #LiczymySięDlaPolski