Aktualności

30 marca 2020 Zapraszamy na wirtualne targowisko

Zapraszamy na wirtualne targowisko

Z powodu epidemii koronawirusa zamknięte zostały targowiska. Sprzedawcy, z dnia na dzień, zostali pozbawieni możliwości sprzedaży swoich produktów. Szczególnie dotkliwie odczuwają to producenci rolno-spożywczy, którzy niejednokrotnie "zamrozili" swoje środki finansowe w warzywach, kwiatach czy innych produktach. Przedłużający się brak możliwości sprzedaży grozi tym samym zmarnowaniem żywności, pracy i pieniędzy. Alternatywą wobec takiego stanu rzeczy może być jednak... wirtualne targowisko. Klienci mogą znaleźć na nim świeże warzywa, owoce, kwiaty czy inne produkty rolno-spożywcze. Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony www: https://gospodarka.gostyn.pl/Wirtualne_Targowisko.html lub fanpage na Facebooku Najlepsze od Sąsiada: https://www.facebook.com/najlepszeodsasiada, a następnie do bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym. Sprzedawcy zainteresowani wirtualnym straganem proszeni są natomiast o wysyłanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres punktu odbioru, numer telefonu do kontaktu, zdjęcie swoje i oferowanych produktów, a także krótki opis oferty. Zgłoszenie można wysłać na adres: kontakt@gospodarka.gostyn.pl lub MMS-em na numer telefonu 537 007 087. Wstawienie ogłoszenia jest bezpłatne. Kolejnym krokiem podjętym przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego jest zrobienie listy wszystkich restauracji realizujących wynosy i dowozy gotowych dań na terenie powiatu gostyńskiego i udostępnienie jej mieszkańcom. Pokonanie epidemii zależy m.in. od naszej wzajemnej solidarności. Jej wyrazem może być chociażby decyzja o zakupach u lokalnych producentów, a nie w globalnych sieciach i tym samym wsparcie bieżącej działalności naszych sąsiadów.

26 marca 2020 Korepetycje online

Korepetycje online

Stowarzyszenie Mercury zaprasza do skorzystania z korepetycji online, w ramach których członkowie organizacji pomagać będą w rozwiązywaniu zadań domowych w trudnych czasach kwarantanny. Oferta, która ma charakter bezpłatny, kierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Korepetycje prowadzone będą w formie transmisji online, a w ich trakcie rozwiązywane będą konkretne zadania, przesyłane wcześniej w prywatnych wiadomościach. Więcej na ten temat: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=202719537815663&id=101810347906583

26 marca 2020 Zgłoszenia kandydatów również mailem

Zgłoszenia kandydatów również mailem

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z panującą na terenie RP sytuacją epidemiczną, dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również pocztą lub w formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gminy Krobia zgłoszenia przesyłać można pocztą tradycyjną (Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub mailem, na adres gospodarka@krobia.pl. UWAGA! Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2029 z dnia 27 lutego 2019 r., na chwilę obecną prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy: komitetu wyborczego partii politycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych lub reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 65 57 11 141 lub 504 103 367.

26 marca 2020 Dziękujemy !
26 marca 2020 „Kwarantanna domowa” – aplikacja ułatwiająca izolację

„Kwarantanna domowa” – aplikacja ułatwiająca izolację

Ponad tysiąc osób korzysta już z rządowej aplikacji „Kwarantanna domowa”. Jak ona działa? Osoby objęte kwarantanną otrzymują SMS-a, na podstawie którego można uaktywnić aplikację. Umożliwia ona potwierdzenie miejsca przebywania, a także przekazanie informacji na temat stanu zdrowia i ewentualnych potrzeb. Proces wygląda następująco: po otrzymaniu informacji o osobach objętych kwarantanną, otrzymują one SMS-a zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Jeśli osoby przebywające w kwarantannie nie otrzymały wiadomości, oznacza to, że nie ma ich jeszcze w bazie. - Do godz. 17.40 wysłaliśmy ponad 22 tysiące SMS-ów. Niemal 2,5 tysiąca osób już zalogowało się do aplikacji, przeszło 1300 z nich wykonało pierwsze zadanie, a to oznacza rozpoczęcie pełnego korzystania z aplikacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Zainteresowanie aplikacją jest naprawdę spore – dodaje szef MC. Proces udostępniania aplikacji Ministerstwo Cyfryzacji planuje zakończyć w weekend. Do tego czasu wszystkie osoby objęte kwarantanną powinny otrzymać wiadomość. Kwarantanna domowa – to oficjalna, bezpieczna i bezpłatna aplikacja ułatwiająca przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym osoba przebywa oraz m.in. podstawową ocenę stanu zdrowia. Za jej pomocą można ponadto uzyskać szybki dostęp do niezbędnych, pomocnych w czasie kwarantanny informacji. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Aplikację Kwarantanna domowa pobrać można z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu rejestracja odbywa się za pomocą numeru telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który przekazany zostanie w wiadomości SMS. Więcej informacji: www.gov.pl/kwarantannadomowa Opracowanie: Ministerstwo Cyfryzacji/ Starostwo Powiatowe w Gostyniu

24 marca 2020 Uwaga! Kolejne restrykcje i ograniczenia.

Uwaga! Kolejne restrykcje i ograniczenia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o kolejnych restrykcjach i ograniczeniach na terenie RP, będących następstwem pandemii koronawirusa. Z dniem 25 marca wychodzenie z domu powinno zostać ograniczone do wyjścia do pracy, po zakupy, do apteki, wizytę u lekarza czy ewentualnie spaceru z psem. Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin Co najmniej do 11 kwietnia: - obowiązywać będą ograniczenia dotyczące korzystania z bulwarów, parków czy placów zabaw, - w mszach św., pogrzebach oraz zgromadzeniach religijnych będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób, wyłączając z tego grona osoby sprawujące posługę, - liczba miejsc siedzących w transporcie publicznym zostanie ograniczona do połowy, - obowiązywać będzie całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Nadal jednak będzie można spotykać się z członkami rodziny. Obostrzenia dotyczące swobodnego przemieszczania się nie dotyczą: - dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. - wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. - załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Pomimo wprowadzenia kolejnych obostrzeń dla osób przebywających na terenie RP, nadal w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, w tym ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Nadal obowiązuje również 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

24 marca 2020 Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. - W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące. Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później. Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”. Marlena Nowicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

18 marca 2020 Zostań w domu!

Zostań w domu!

Wszystkim mieszkańcom gminy Krobia przypominamy, że zgodnie z zarządzeniami burmistrza Krobi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gminy Krobia, do odwołania obowiązuje zakaz wynajmu oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Zakaz ten dotyczy zarówno obiektów zamkniętych (np. hal sportowych i świetlic wiejskich), jak również boisk sportowych, siłowni zewnętrznych czy placów zabaw. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest trudna dla nas wszystkich, jednak decyzja o ograniczeniu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Krobia podjęta została w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Po raz kolejny apelujemy również do Państwa o rozwagę, przestrzeganie poleceń przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz nieuleganie panice. Prosimy o możliwie maksymalne ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz o rezygnację ze spotkań towarzyskich. Jeżeli nie musimy wychodzić, pozostańmy w domach!

18 marca 2020 Komunikat Przychodni KROB-MED

Komunikat Przychodni KROB-MED

Z uwagi na dużą liczbę połączeń telefonicznych do przychodni KROB-MED, uruchomiony został dodatkowy nr tel: 663-302-236. Prosimy pacjentów o wyrozumiałość i cierpliwość.