Aktualności

25 października 2020 Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gmin

Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gmin

Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gminy Krobia

22 października 2020 Zapraszamy na XXVI  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

20 października 2020 Wszystkie ręce na pokład

Wszystkie ręce na pokład

Drodzy mieszkańcy Gminy Krobia. Przed nami ważne wyzwanie do zrealizowania! Już wkrótce w Krobi może stanąć maszt z pięknie powiewającą biało-czerwoną flagą. Co trzeba zrobić?

19 października 2020 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

30 września 2020 roku zakończyły się trwające od 10 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 138/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 września 2020 roku. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), jaki stanowi „Program”. Za cel konsultacji postawiono poznanie stanowiska sektora pozarządowego, będącego uczestnikiem konsultacji, w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem ogłaszanych konsultacji. Projekt „Programu” umieszczono do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia, wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłano mailowo do organizacji pozarządowych, których adresami e-mail dysponuje Urząd Miejski w Krobi. Konsultacje prowadzono w dwóch formach: 1) przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Krobi, 2) przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl. Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zrezygnowano z konsultacji w postaci rokrocznie protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag. Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11.10.2010 r. Burmistrz Krobi informuje, iż zestawienie wszystkich zgłoszonych opinii i uwag co do projektu „Programu” w trakcie trwania konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Krobi znajduje się w załączonym poniżej pliku. Załączony został projekt uchwały Rady Miejskiej w Krobi w sprawie przyjęcia „Programu”, w którym zawarto przyjęte opinie/uwagi. BURMISTRZ KROBI /-/ Łukasz Kubiak

16 października 2020 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem na terenie powiatu gostyńskiego, w tym wśród mieszkańców gminy Krobia, w dniu 16 października br. burmistrz Krobi wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co V-2.

14 października 2020 Ważna informacja związana z pobieraniem wymazów na obecność covid-19

Ważna informacja związana z pobieraniem wymazów na obecność covid-19

Ważna informacja związana z pobieraniem wymazów na obecność covid-19. #koronawirus

13 października 2020 Powszechny Spis rolny 2020 – możliwe wywiady bezpośrednie

Powszechny Spis rolny 2020 – możliwe wywiady bezpośrednie

Gmina Krobia informuje, że od 10 października 2020 roku decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego umożliwiono rachmistrzom terenowym przeprowadzenie spisu rolnego w formie wywiadów bezpośrednich z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. Rolnicy, którym nie odpowiada forma spisu przeprowadzonego przez rachmistrza podczas wywiadu bezpośredniego mogą skorzystać z innych możliwości wywiązania się z obowiązku spisowego, tj. przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego bądź w formie samospisu internetowego.

13 października 2020 Dzielnicowy informuje

Dzielnicowy informuje

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. Piotr Skwara informuje o objęciu Parku im. Jana Pawła II w Krobi tzw. Planem priorytetowym, który obowiązywał będzie do 31 marca 2021 roku. Realizacja planu ma na celu ograniczenie niepożądanych zachowań na terenie parku, w tym spożywania alkoholu.

09 października 2020 Od soboty nowe zasady

Od soboty nowe zasady

W związku z powrotem powiatu gostyńskiego do tzw. "strefy żółtej", zachęcamy do zapoznania się z zasadami, które będą w niej obowiązywać od soboty 10 października br.

08 października 2020 Legalna uprawa maku i konopi włóknistych

Legalna uprawa maku i konopi włóknistych

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i/lub konopi włóknistych w roku 2021, proszeni są o zgłoszenie powierzchni planowanej uprawy oraz jej położenia do Urzędu Miejskiego w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia do dnia 28 października 2020 roku