Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 09 października 2018

725 lat sołectwa w Domachowie

725 lat sołectwa w Domachowie

Mieszkańcy Domachowa oficjalnie zakończyli projekt “Domachowo wielu pokoleń”, w ramach którego zrealizowany został cykl wydarzeń mających na celu uczczenie 725-lecia utworzenia sołectwa. Inicjatorem projektu była grupa nieformalna “Dla Domachowa”, która działała pod patronatem Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic. Realizacja projektu rozpoczęła się do wykonania przez mieszkańców napisu z kwiatów, które nasadzone zostały przy miejscowym cmentarzu. Zawierał on w sobie dwie liczby: 725 - na cześć jubileuszu powstania sołectwa oraz 450 - upamiętniająca rocznicę budowy obecnego kościoła w Domachowie. Kolejnym działaniem była zbiórka archiwalnych fotografii z rodzinnych zbiorów mieszkańców sołectwa, ukazujących Domachowa przed laty, a następnie zestawienie ich ze współczesnymi fotografiami. Efektem zbiórki była wystawa, która towarzyszyła kolejnym wydarzeniom realizowanym w ramach projektu (zdjęcia obejrzeć można również na stronie Internetowej Kroniki Wsi Domachowo). Jednym z najważniejszych, a zarazem najciekawszych punktów projektu był festyn rodzinny, zorganizowany w niedzielę 22 lipca na boisku przy świetlicy wiejskiej. Imprezę rozpoczęła msza św. w domachowskim kościele, który w tym roku również obchodzi swój jubileusz. Po przemarszu korowodem pod scenę, uroczystego otwarcia festynu dokonał sołtys Bogdan Pawlak, odczytując akt lokacji wsi na prawie niemieckim wydany w 1293 roku przez biskupa Jana Gerbicza. Na jego podstawie, 725 lat temu, Domachowo przyjęło układ przestrzenny nazywany owalnicą, który zachował się i widoczny jest do dziś. Historia miejscowości przybliżana była mieszkańcom i gościom ze sceny pomiędzy występami artystycznymi, a tych było niemało. Swój program zaprezentowali przedszkolacy z Punktu Przedszkolnego “Michałek” w Domachowie, Grupa Teatralna “Na Fali”, Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz zespoły Cztery Mile Lasu i Sweet Boys. Poza sceną obejrzeć zaś można było pokazy sztuk walki, wystawę maszyn rolniczych czy też wystawę “Domachowo wczoraj i dziś”, na której współczesne zdjęcia Domachowo zestawiono z archiwalnymi. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Sweet Boys, oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w wykonaniu Biskupian. Ostatnim aktem projektu było natomiast spotkanie zatytułowane “Każdy dom opowiada swoją historię”, które odbyło się 30 września w Biskupiańskim Gościńcu w Domachowie. Wydarzenie to zaadresowane zostało do obecnych oraz byłych mieszkańców Domachowa, którzy chcieliby się podzielić własnymi wspomnieniami i opowieściami związanymi z historią wsi. Podczas spotkania wyświetlono także najstarsze filmy nagrane w Domachowie, a także, po raz kolejny, zaprezentowano stworzoną w ramach projektu wystawę.
Projekt “Domachowo wielu pokoleń” dofinansowany został ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz z budżetu Gminy Krobia.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-10-10 22:19:12