Komunikaty 17 listopada 2018

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 107/2018 z dnia 29 października 2018 roku w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 na terenie Gminy Krobia. .

 

Link do zarządzenia http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=krobia/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=30&podmenu=259&str=1&id=5413

Pliki do pobrania: