Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 22 października 2019

By świat stał się czystszy

By świat stał się czystszy

Pomimo obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w świetle których każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemnik na odpady, regularnym odbiorom śmieci sprzed naszych posesji, a także ogólnodostępności do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, problem zaśmiecania środowiska nadal nie zniknął. W rowach, lasach i wielu innych miejscach nadal znaleźć możemy butelki, puszki, opony, pozostałości po remontach czy też sprzęt RTV i AGD. Odpowiedzią na ten problem, chociaż nie jego rozwiązaniem, jest międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata”, która w Polsce zapoczątkowana została w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, założycielkę Fundacji Nasza Ziemia. W kampanię, polegającą na zbiorowym usuwaniu śmieci zalegających w miejscach publicznych, podobnie jak w latach poprzednich włączyły się również i w tym roku jednostki oświatowe z terenu gminy Krobia. Przy współpracy z krobskim samorządem, który zapewnił uczestnikom akcji worki i jednorazowe rękawiczki, udało się tym samym posprzątać wiele odcinków dróg śródpolnych, a także miejsc publicznych na terenie gminy, poprawiający tym samych ich estetykę. O ile widząc zaangażowanie dzieci i młodzieży można przypuszczać, że w przyszłości rowy pełne śmieci nie będą ich zasługą, o tyle niemal z pewnością można stwierdzić, że problem ten nie zniknie. W końcu ludzi nieodpowiedzialnych, których nie interesuje porządek w przestrzeni publicznej, nadal nie brakuje, czego dowodzą chociażby coroczne „efekty” „Sprzątania Świata”.