Komunikaty 19 kwietnia 2018

Dlaczego nie wszystkie pojemniki na bioodpady zostały opróżnione ?

Dlaczego nie wszystkie pojemniki na bioodpady zostały opróżnione ?

Na prośbę Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przekazujemy Państwu komunikat, dotyczący odbioru bioodpadów.

W związku z licznymi informacjami mieszkańców gminy Krobia, dotyczącymi sytuacji, w których z brązowych pojemników w dniu harmonogramu nie zostały odebrane odpady, informujemy, iż sytuacje te mają miejsce tylko w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków umowy, zawartej między mieszkańcami a KZGRL w sprawie przystąpienia do programu pilotażowego „Bioodpady w gminie Krobia”. Każda osoba, która zadeklarowała przystąpienie do programu pilotażowego poprzez zawarcie umowy użyczenia, zgodnie z § 3 pkt 2 tej umowy, zobowiązała się używać przedmiot użyczenia (tj. brązowy pojemnik na odpady BIO) zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w załączniku, stanowiącym integralną część umowy. W przypadkach kiedy w brązowych pojemnikach znajdą się takie odpady jak np. liście, trawa, chwasty czy gałęzie, wówczas pojemniki te nie zostaną opróżnione przez firmy odbierające odpady.

Przypominamy, że pojemnik brązowy przeznczony jest na odpady kuchenne pochodzenia roślinnego:
- odpady warzywne i owoce,
- resztki jedzenia (bez mięsa i kości),
- fusy po kawie i herbacie
Do brązowego pojemnika nie wrzucamy:
- płynnych odpadów kuchennych,
- kości i mięsa,
- odchodów zwierząt,
- popiołu,
- ziemi i kamieni,
- odpadów zielonych: takich jak np.: liści, chwastów, trawy, gałęzi

Jednocześnie przypominamy również, że każdą ilość odpadów zielonych można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (w gminie Krobia PSZOK znajduje się w Krobi przy ul. Jutrosińskiej 28A) lub gromadzić w przydomowych kompostownikach. Bioodpadów nie można mieszać z innymi odpadami takimi jak np. worki foliowe, reklamówki czy inne opakowania zabrudzone przez bioodpady, które wyrzucać należy do pojemnika na zmieszane odpady komunalne, a czyste do tworzyw sztucznych.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-04-19 14:34:44