Aktualności 25 października 2017

Domachowo laureatem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Domachowo laureatem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

22 października br. w Lwówku odbyło się spotkanie pod nazwą „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania wręczono m.in. nagrody w konkursie "Aktywna wieś Wielkopolska", które otrzymały sołectwa wyróżniające się szczególną aktywnością w działaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Miło jest nam poinformować, że jednym z laureatów konkursu zostało sołectwo Domachowo, w imieniu którego nagrodę - 3 tys. zł. odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego Krzysztof Polowczyk-Lider Grupy Odnowy Wsi Domachowo. Jak wspomniano powyżej konkurs miał na celu wyłonienie najaktywniejszych sołectw biorących udział w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi, stąd powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kapituła konkursowa brała pod uwagę m.in. liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach (także tych bez wsparcia finansowego z programu), udział sołectw w konkursach dotacyjnych, stopień sformalizowania grupy odnowy wsi oraz planowanie rozwoju w sołectwie. Ostatecznie,
na podstawie opinii i rekomendacji kapituły konkursowej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wskazał 33 sołectwa – laureatów konkursu oraz wyróżnił dodatkowo 29 sołectw. Warto dodać, że podczas spotkania w Lwówku gminę Krobia reprezentowali nie tylko przedstawiciele Domachowa, ale również Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi Agnieszka Linowska, a także członkowie Grypy Odnowy Wsi w Potarzycy. W programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” uczestniczy obecnie 1936 sołectw z terenu 185 wielkopolskich gmin, w tym Domachowo, Potarzyca, Bukownica, Chwałkowo, Kuczyna, Niepart, Pijanowice i Wymysłowo.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-10-25 22:41:59