Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 10 września 2019

Dotacja dla organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 101/2019 Burmistrza Krobi z dnia 10 września 2019 roku z budżetu Gminy Krobia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, udzielona została dotacja w wysokości 8.000,00 zł Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Sokół” Chwałkowo na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Realizowane w okresie od 1 września do 29 listopada 2019 r. zadanie nosi tytuł: „UDZIAŁ DRUŻYNY SENIORÓW LZS SOKÓŁ CHWAŁKOWO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH KLASY „O” GRUPA V W 2019 R.” i zostało przedłożone w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń, o którym stanowi art. 19a ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

Więcej w BIP.Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-10 13:53:38