Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 13 września 2019

Dotacja dla organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2019 Burmistrza Krobi z dnia 13 września 2019 roku z budżetu Gminy Krobia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, udzielona została dotacja w wysokości 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA” na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Realizowane w okresie od 15 września do 5 grudnia 2019 r. zadanie nosi tytuł: „Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z Gminy Krobia” i zostało przedłożone w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń, o którym stanowi art. 19a ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

Więcej w BIP.Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-13 21:16:54