Komunikaty 09 czerwca 2022

Działka na sprzedaż

Działka na sprzedaż

29 czerwca 2022 r., o godzinie 9:00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi (Plac Kościuszki 3) odbędzie się pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na zbycie działki numer 192/8 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w Domachowie. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, umożliwiająca budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, którego powierzchnia zabudowy może wynosić do 200 m2. Cena wywoławcza działki została określona na kwotę 45 000,00 zł. Osoby, które chcą wziąć udział w przetargu, są zobowiązane do wpłacenia wadium w wysokości 5 000,00 zł, w terminie do 22 czerwca 2022 r., na rachunek bankowy Gminy Krobia (94 1020 4027 0000 1102 0806 2590).

Więcej informacji:
http://krobia.biuletyn.net/.../4._Ogloszenie_o_pierwszym...

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz