Aktualności z NGO 13 marca 2023

Kolejna dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych” dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Wybraną ofertę przedłożył Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Leszno z siedzibą oddziału w Lesznie, któremu na realizację zadania publicznego pt. „Nasza Mała Ojczyzna” udzielono wsparcia w postaci dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 42/2023 Burmistrza Krobi z dnia 13 marca 2023 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz