Komunikaty 29 grudnia 2016

Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Ogłasza się nabór na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia w roku 2017.
Termin składania wniosków upływa 9 stycznia 2017r. o godzinie 12:00.

Więcej w BIP