Aktualności 26 września 2023

Krobia może być wzorem dla innych samorządów

Krobia może być wzorem dla innych samorządów

Wizytą Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka w Krobi zakończyła się rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia-centrum. Spotkanie podsumowujące ten proces odbyło się 20 września 2023 r. w budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT, a w jego trakcie nie tylko przedstawiono założenia i rezultaty dotyczące rewitalizacji, ale również omówiono nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2017, w ramach której samorządy będą mogły sięgać m.in. po środki na "ożywienie" kolejnych obszarów. Efekty trwającej od 2019 roku rewitalizacji marszałek Woźniak i zaproszeni samorządowcy obserwować mogli też osobiście podczas spaceru ulicami Krobi, w tym na rynku, gdzie czekali na nich krobscy przedszkolacy uczestniczący w zorganizowanej tego dnia przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krobia "Paradzie żywych książek". Wspólnie z dziećmi goście przeszli również na Wyspę Kasztelańską, gdzie włodarz samorządu wojewódzkiego i burmistrz Krobi złożyli im życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka oraz przekazali książki, które uzupełnią księgozbiór krobskiej biblioteki. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli również zwiedzić zrewitalizowane pomieszczenia budynku na wyspie, w tym salę multimedialną, Klub Wsparcia Rodzin czy też Inkubator NGO i przedsiębiorczości. Wizytę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Krobi zakończył briefing prasowy, podczas którego Marek Woźniak podkreślił, że rewitalizacja Krobi może być przykładem dla wielu innych samorządów jak dobrze zaplanować i zrealizować, nawet w obliczu problemów, proces przywracania do życia zdegradowanych obszarów, nadając im jednocześnie nowe funkcje. Satysfakcji ze słów marszałka Woźniaka nie krył Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, który podkreślił, że rewitalizacja służyć ma przede wszystkim mieszkańcom gminy. To również dzięki niej mogą oni prowadzić działalność gospodarczą w różnych obszarach, wypoczywać czy też korzystać z instytucjonalnego wsparcia m.in. w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu rewitalizacyjnego wyniosła 19 926 934,87 zł, z czego 10 755 204,28 zł stanowiło
dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010. W ramach przedsięwzięcia przebudowano krobski rynek, ciąg ulic: Szkolnej, Prof. J. Zwierzyckiego, Ogród Ludowy i Plac T. Kościuszki, utwardzono ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż Rowu Krobskiego, odrestaurowano Wyspę Kasztelańską wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, a także wybudowano Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT. Warto też dodać, że zdecydowaną część prac wykonali lokalni przedsiębiorcy lub firmy zatrudniające m.in. mieszkańców gminy Krobia.

Foto_facebookOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2023-09-26 10:18:45
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz