Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz
Inwestycje 08 września 2021

Modernizacja drogi dobiegła końca

Modernizacja drogi dobiegła końca

W ostatnich dniach sierpnia zakończono kolejną inwestycję drogową na terenie gminy Krobia. Na odcinku ponad 170 mb. utwardzono płytami betonowymi i kostką brukową drogę gminną w Posadowie, biegnącą od skrzyżowania z drogą powiatową do tzw. zapłocia od strony gminy Pępowo. Wykonawcą robót, których wartość wyniosła 120 070,63 zł, była Spółdzielnia Socjalna Ecoss. Warto dodać w tym miejscu, że część środków na realizację inwestycji pochodziła z funduszu sołeckiego Posadowa, o czym zadecydowali sami mieszkańcy sołectwa. Zrealizowana inwestycja stanowi dalszy ciąg przedsięwzięć inwestycyjnych w Posadowie. Przypomnijmy, że wcześniej, również w tej samej technologii, przebudowano drogę gminną na tzw. zapłociu oraz zamontowano przy niej oświetlenie. Wszystko to znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia komfortu uczestników ruchu kołowego. Ponadto w ciągu kilku ostatnich lat, m.in. dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym, znacznie podniesiono standard świetlicy wiejskiej, która dzięki temu stanowi dzisiaj ważne miejsce przyczyniające się do integracji mieszkańców.