Inwestycje 08 września 2021

Modernizacja drogi dobiegła końca

Modernizacja drogi dobiegła końca

W ostatnich dniach sierpnia zakończono kolejną inwestycję drogową na terenie gminy Krobia. Na odcinku ponad 170 mb. utwardzono płytami betonowymi i kostką brukową drogę gminną w Posadowie, biegnącą od skrzyżowania z drogą powiatową do tzw. zapłocia od strony gminy Pępowo. Wykonawcą robót, których wartość wyniosła 120 070,63 zł, była Spółdzielnia Socjalna Ecoss. Warto dodać w tym miejscu, że część środków na realizację inwestycji pochodziła z funduszu sołeckiego Posadowa, o czym zadecydowali sami mieszkańcy sołectwa. Zrealizowana inwestycja stanowi dalszy ciąg przedsięwzięć inwestycyjnych w Posadowie. Przypomnijmy, że wcześniej, również w tej samej technologii, przebudowano drogę gminną na tzw. zapłociu oraz zamontowano przy niej oświetlenie. Wszystko to znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia komfortu uczestników ruchu kołowego. Ponadto w ciągu kilku ostatnich lat, m.in. dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym, znacznie podniesiono standard świetlicy wiejskiej, która dzięki temu stanowi dzisiaj ważne miejsce przyczyniające się do integracji mieszkańców.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz