Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 08 marca 2021

O współpracy, inwestycjach i patriotyzmie

O współpracy, inwestycjach i patriotyzmie

5 marca, na zaproszenie Burmistrza Krobi Łukasza Kubiaka, gminę Krobia odwiedził z roboczą wizytą Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Prócz włodarza gminy w spotkaniu z ministrem udział wzięli również Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, radni Rady Powiatu Gostyńskiego - Patrycja Andrzejewska - Kmiecik, Piotr Kogut - będący również asystent społecznym Jana Dziedziczaka i Damian Walczak, reprezentujący jednocześnie Gminę Krobia jako jej Skarbnik, a także Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Edyta Rokicka oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi Adam Sarbinowski. Pierwsza część spotkania, zorganizowana w murach Krobskiego Centrum Usług Społecznych (zrewitalizowanym budynku dawnej gazowni), była m.in. okazją do dyskusji na temat współpracy samorządu gminnego i powiatowego z Rządem RP. Burmistrz Łukasz Kubiak przypomniał zebranym o dofinansowaniu otrzymanym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu możliwa będzie przebudowa ul. Cichej i Kwiatowej w Krobi oraz budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi powiatowej w Kuczynce. Włodarz gminy poinformował także o porozumieniu podpisanym z Wojewodą Wielkopolskim, na mocy którego krobski samorząd otrzyma blisko 100 tys. zł na przebudowę pomnika ofiar faszyzmu, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Krobi. Fakt ten okazał się przesłanką do dalszej dyskusji na temat potrzeby wychowywania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu oraz krzewienia wśród nich wzorowych postaw obywatelskich, a także do przedstawienia działań lokalnego samorządu i organizacji pozarządowych, skupionych wokół kultywowania pamięci narodowej i regionalnej. Kolejny z punktów dyskusji oscylował wokół tematów związanych z szeroko rozumianą komunikacją. Minister i samorządowcy podzielili się m.in. uwagami w zakresie modernizacji linii kolejowej Gostyń-Leszno, sieci połączeń autobusowej komunikacji publicznej na terenie powiatu gostyńskiego jak również inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, które możliwe są nie tylko dzięki dofinansowaniu ze strony administracji rządowej, ale również dobrej współpracy samorządu gminnego i powiatowego. Druga część roboczego spotkania z ministrem Janem Dziedziczakiem miał charakter wizytacji miejsc, które powstały bądź zmodernizowane zostaną dzięki rządowym funduszom. Po krótkim pobycie w budynku Żłobka Gminnego w Krobi i spotkaniu z dziećmi z oddziału przedszkolnego, minister Dziedziczak oraz pozostali uczestnicy spotkania udali się na ul. Kwiatową, która wspólnie z ul. Cichą ma jeszcze w tym roku zostać przebudowana w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pracowity dzień Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą nie pozwolił co prawda na dłuższą wizytę w gminie Krobia, jednak być może kolejne, istotne dla mieszkańców powiatu gostyńskiego i gminy Krobia tematy uda się poruszyć podczas spotkań z ministrem w przyszłości. Burmistrz Krobi zaprosił bowiem Jana Dziedziczaka m.in. do udziału w odsłonięciu odrestaurowanego pomnika ofiar cywilnych II wojny światowej, które zaplanowane zostało na 21 października br.

Galeria_Facebook Gminy Krobia