Oświata 22 maja 2023

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, z siedzibą przedszkola: ul. Kobylińska 4, 63-840 Krobia, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krobia, na pięć lat szkolnych do 31 sierpnia 2028 r.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, znajduje się w załączniku nr 1do Zarządzenia nr 83/2023 Burmistrza Krobi z dnia 19.05.2023 r.

Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2023 r.  do godz. 1500 - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz