Oświata 21 kwietnia 2022

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia ucznia w ukraińskim systemie oświaty

W sytuacji kontynuowania przez obywateli Ukrainy nauki w ukraińskim systemie oświaty w formie zdalnej, rodzic ucznia lub osoba sprawująca nad nim opiekę składa do gminy stosowne oświadczenie. Osoby zamieszkujące na terenie gminy Krobia oświadczenie takie składają w Urzędzie Miejskim w Krobi, ul. Rynek 1, 63 - 840 Krobia. Jeżeli rodzic złoży takie oświadczenie, to jest zwolniony z obowiązku zgłaszania dziecka do polskich szkół.

Якщо громадяни України продовжуватимуть навчатися в українській освітній системі в дистанційній формі, Батьки учня або особа, яка за ним доглядає, подає відповідну декларацію до комунального закладу. Особи, які проживають на території ґміни Кробiя, подають таку декларацію до: Муніципальний офіс, вул. Rynek. 1, 63-840 Кробiя. Якщо батько подає таку декларацію, він/вона звільняється від обов’язку зареєструвати дитину в польських школах. Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-04-21 10:43:07
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz