Aktualności 31 maja 2022

Ponad 14 milionów dofinansowania na inwestycje w gminie Krobia.

Ponad 14 milionów dofinansowania na inwestycje w gminie Krobia.

Sporym sukcesem dla krobskiego samorządu zakończył się drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dwa spośród złożonych przez Gminę Krobia wniosków zostały bowiem zakwalifikowane do dofinansowania co oznacza, że jest spora szansa na przebudowę trzech ulic w Krobi i ośmiu dróg w sołectwach. Na liście pozytywnie zaakceptowanych inwestycji znalazły się:
➡️ Przebudowa i rozbudowa ulic Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka i Zachodniej w Krobi. W ramach zadania, na realizację którego pozyskano kwotę 5 605 000,00 zł, planowane jest przede wszystkim wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ok. 1,2 km, a także budowa kanalizacji deszczowej oraz energooszczędnego oświetlenia LED.
➡️Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo. W ramach inwestycji, na którą przyznano dofinansowanie w kwocie 3 705 000,00 zł, planowane jest utwardzenie płytami betonowymi lub kostką brukową wybranych dróg o łącznej długości ok. 3,5 km.
Warto również zaznaczyć, żę w ramach tego samego naboru Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich pozyskał dofinansowanie w kwocie 4 999 000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Bukownicy.

Foto_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz