Komunikaty 09 października 2023

Program „Ciepłe mieszkanie”

Program „Ciepłe mieszkanie”

W związku z chęcią przystąpienia Gminy Krobia do realizacji rządowego programu „Ciepłe mieszkanie” zachęcamy zainteresowane osoby do składania deklaracji chęci przystąpienia do w/w Programu.

 

Deklarację można składać do 31 października 2023r.  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1) lub przesłać za pomocą e-mail na adres projekty@krobia.pl, poprzez ePUAP bądź serwisu mObywatel – pismo ogólne (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne). Deklarację przesłać można również pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie-2/

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz