Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Inwestycje 07 marca 2019

Promesa już jest. O reszcie zadecydują radni

Promesa już jest. O reszcie zadecydują radni

6 marca Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Kazimierza Kuberskiego, opiewającą na 750 tys. zł, promesę na utworzenie w Krobi żłobka. Dokument ten jest konsekwencją wniosku, złożonego przez Gminę Krobia w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" (edycja 2019). O tym, czy żłobek powstanie, zadecyduje niebawem Rada Miejska w Krobi, do kompetencji której należy m.in. podejmowanie uchwał w zakresie gminnego budżetu. Warto podkreślić w tym miejscu, że w budżecie Gminy Krobia na rok 2019 zarezerwowano na budowę żłobka nieco ponad 930 tys. zł, zaś najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym opiewa na niespełna 1,8 mln. zł. Sumując środki własne Gminy oraz dotację w ramach programu "Maluch +", nadal jednak inwestycja w pełni się nie bilansuje. Należy wspomnieć również o tym, że najniższa oferta przetargowa nie jest na chwilę obecną jeszcze najkorzystniejszą, bowiem nie została jeszcze zakończona procedura weryfikacji wszystkich złożonych ofert. Stąd też właśnie nie można wykluczyć sytuacji, iż finalnie koszty budowy żłobka wzrosną. Należy mieć jednak nadzieję, że radni Rady Miejskiej w Krobi podejmą decyzję o dołożeniu do inwestycji brakujących środków, najniższa oferta przetargowa okaże się najkorzystniejszą i zgodnie z założeniami najpóźniej w styczniu 2020 roku żłobek rozpocznie swoją działalność. Wiele wskazuje na to, że tak się właśnie stanie bowiem jego budowę popierają tak radni, jak i burmistrz Krobi. Przypomnijmy, że żłobek powstać ma na terenie dawnej gazowni w Krobi. Ma on mieścić się w budynku parterowy, w którym opiekę znaleźć może docelowo nawet 50 dzieci (25 w żłobku i tyle samo w ewentualnym oddziale przedszkolnym).Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-03-07 22:33:29