Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 28 października 2021

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2021 Burmistrza Krobi z dnia 25 października 2021 roku Stowarzyszeniu SPORTATUT udzielona została dotacja z budżetu Gminy Krobia w wysokości 4.000,00 zł w związku z powierzeniem Stowarzyszeniu realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Realizowane w okresie od 15 października do 31 grudnia 2021 r. zadanie nosi tytuł: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kobiet w Gminie Krobia poprzez uprawianie trójboju siłowego” i zostało przedłożone przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie małych zleceń, o którym stanowi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Szczegóły w BIP.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-10-28 12:39:49