Środowisko 27 marca 2023

Sto metrów kwadratowych dla środowiska

Sto metrów kwadratowych dla środowiska

W sobotni poranek członkowie Koła Łowieckiego nr 20 „Łowca” z Krobi, w porozumieniu z krobskim samorządem, posadzili ok. 550 szt. roślin na gminnej działce położonej wzdłuż drogi śródpolnej prowadzącej z Pudliszek do Chumiętek. Powierzchnię 100 m2 urozmaiciły lipy, buki, sosny, wierzby, klony, głogi oraz maliny.
Remizę śródpolną utworzyli członkowie koła, którzy zapewnili niezbędne materiały, wykonali nasadzenia oraz zdeklarowali się pielęgnować rośliny w następnych latach.
Dziękujemy za poświęcony czas i wzbogacenie terenu pod względem bioróżnorodności, działanie na rzecz czystego powietrza, zwiększenia lesistości terenu, a także zapewnienie pokarmu dla pszczół i innych owadów, warunków do rozwoju ptakom oraz dziko żyjącym zwierzętom futerkowym.
#ekogminakrobia

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz