Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Sport 20 lutego 2020

To już czwarta Rada Sportu Gminy Krobia

To już czwarta Rada Sportu Gminy Krobia

Chociaż Rada Sportu Gminy Krobia funkcjonuje nieprzerwanie od roku 2007, jej kadencyjność wywołuje najczęściej zmiany w składzie osobowym. Przypomnijmy, że Rada jest społecznym, powoływanym na 4-letnią kadencję i liczącym od 6 do 9 zespołem osób, działających w szeroko rozumianej sferze sportu i kultury fizycznej. Ma ona charakter inicjujący, opiniodawczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej, prowadzonych na terenie gminy Krobia. Do głównych zadań realizowanych przez Radę należy: opiniowanie strategii i planów rozwoju, projektu budżetu oraz projektów uchwał Gminy Krobia w zakresie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie i opiniowanie programów dotyczących bazy sportowej na terenie gminy, a także opiniowanie oraz inicjowanie tworzenia planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przy dofinansowaniu samorządu. Zadaniem Rady jest ponadto inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej, podejmowanie przedsięwzięć służących tworzeniu warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, współtworzenie gminnego kalendarza imprez, a także współpraca ze szkołami w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kadencja ostatniej Rady Sportu Gminy Krobia zakończyła się w grudniu 2019 roku. Nowa Rada z kolei, wybrana po wcześniejszym otartym naborze, powołana została przez burmistrza Krobi na lata na 2020-2023. W jej skład weszli: Krzysztof Andrzejewski, Tomasz Antkowiak, Romuald Czwojda, Sławomir Gembiak, Ewelina Grodzka oraz Andrzej Neumann. 12 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu Gminy Krobia nowej kadencji, podczas którego jej członkowie wybrali spośród siebie osoby ją reprezentujące. Przysłowiowa „pałeczka” Przewodniczącego Rady Sportu Gminy Krobia przekazana została Ewelinie Grodzkiej. Jej zastępcą wybrany został Tomasz Antkowiak, zaś Krzysztof Andrzejewski przyjął funkcję sekretarza. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli również Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Dyrektor GCKiR w Krobi Anna Krzyżostaniak oraz Pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień Barbara Gryczka, wymieniono się niektórymi z pomysłów, które Rada chciałaby wdrożyć w życie by zwiększyć ofertę rekreacyjno-sportową dla mieszkańców gminy Krobia i zachęcić ich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, część z nich zostanie zrealizowana już niebawem.