Komunikaty 05 września 2023

Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 01.09.2023 r. w siedzibie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15.10.2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi.

Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 600,00zł. netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2023 r. (czyli m-c poprzedzający składanie wniosku).

Stypendium zostanie wypłacone po otrzymaniu na ten cel dotacji, po uprzednim przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur potwierdzających zakupione artykuły szkolne.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje jednocześnie, że 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę na wypłatę stypendium można przeznaczyć na zasiłek szkolny. Pomoc ta może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz