Inwestycje 14 sierpnia 2023

Zakończono duży projekt termomodernizacyjny

Zakończono duży projekt termomodernizacyjny

W dniu 11 sierpnia zakończyły się prace termomodernizacyjne w trzech gminnych obiektach: Szkole Podstawowej w Starej Krobi, Przedszkolu Samorządowym w Krobi oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi.
W pierwszym z nich czyli w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi dokonano przede wszystkim wymiany starego i mało efektywnego kotła gazowego wraz instalacją centralnego ogrzewania w części pomieszczeń, zamontowano pięć pomp ciepła oraz rozbudowano istniejącą już instalację fotowoltaiczną. Znacznie szerszy zakres prac został zrealizowany przy drugim obiekcie czyli Przedszkolu Samorządowym „Pod Świerkami” w Krobi. Objął on między innymi wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych płytami styropianowymi oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, termoizolację w przestrzeni wewnętrznej stropodachu wdmuchiwanym granulatem wełny, wymianę części stolarki zewnętrznej, montaż pompy ciepła, montaż zadaszenia nad wejściem głównym, a także modernizację balkonu.
Z kolei w przypadku budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi dokonano wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego , a także docieplono ściany. Zamontowano również piec gazowy, którego praca wspomagana będzie pompą ciepła oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Ponadto gruntownej przebudowie obejmującej między innymi budowę nowej klatki schodowej i wymianę stropów, poddano budynek przylegający bezpośrednio do ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Wykonywane roboty budowlane mają na celu przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii, a w przypadku obiektu przedszkolnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dodatkowo przyczynią się do poprawy estetyki obiektu.
Wszystkie prace realizowane były przez firmę RAF-MAL Zakład Usługowo-Remontowy Rafał Piotrowski z Gostynia w ramach zadania „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi”. Wartość wykonywanych robót została określona na sumę 4 397 311,50 zł, z czego kwota 3 591 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Foto_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz