Komunikaty 04 września 2019

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 11 do 25 września 2019 roku, w formie:

- przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub wysłanych pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu Miejskiego w Krobi,

- przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl,

- protokołowanego otwartego spotkania, zaplanowanego na dzień 18 września br. (godz. 17:00, „Mały Kopernik” na Wys

Załączniki:

Zarządzenie o konsultacjach

Projekt - na 2020 r.Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-06 13:07:37