Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 23 października 2019

Zginęli, bo byli Polakami...

Zginęli, bo byli Polakami...

1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, której początek dał napad hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wydarzenia te zapoczątkowały eksterminacje ludności polskiej, którą w szczególny sposób odczuliśmy my, mieszkańcy Wielkopolski. Ogniwem w łańcuchu mordów popełnionych przez oprawców spod znaku swastyki, były publiczne egzekucje, do których doszło w 12 wielkopolskich miastach 20 i 21 października 1939 r. Tragiczne wydarzenia nie ominęły również ziemi krobskiej i pępowskiej, której synowie stracili życie na krobskim Rynku 21 października tegoż roku. Decyzją sądu policyjnego, który zebrał się w miejskim ratuszu ok. godz. 13:00, kilka godzin później od kul plutonu egzekucyjnego zginęli: Jan Borowski, Antoni Bóhm, Marceli Chudy, Kazimierz Sonnenberg, Julian Łoniewski, Henryk Pawlicki oraz Jan Trawiński z Krobi, Wojciech Cholewiński z Ziemlina, Stanisław Gil z Niepartu, Józef Korytowski z Chwałkowa, Mariusz Sumiński z Kuczyny, Franciszek Wolny z Karca, a także Feliks Poprawa, Jan Szczurny i Walenty Walczak z Pępowa. Jak każdego roku, 21 października hołd rozstrzelanym oddało społeczeństwo gminy Krobi, a także delegacja mieszkańców Pępowa.Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia przez władze samorządowe Gminy Krobia wieńca na mogile rozstrzelanych. O godz. 16:30, w krobskim kościele parafialnym, odprawiona została z kolei Msza św,, podczas której modlono się w intencji Ojczyzny oraz ofiar mordu sprzed 80 lat. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na krobski Rynek, gdzie odbyła się jej dalsza część. Zgromadzeni w centralnym punkcie miasta odśpiewali hymn narodowy i Rotę, a Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" dodatkowo pieśni patriotyczne. Delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych, przedstawiciele placówek oświatowych oraz członkowie rodzin rozstrzelanych, złożyli także w miejscu upamiętniającym egzekucję wieńce i wiązanki kwiatów, będące wyrazem pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. W tym miejscu warto dodać, że po raz pierwszy od wielu lat podczas uroczystości zabrakło żołnierzy ze Śremu, którzy uświetniali ją swoją obecnością. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 2017 roku zmieniła się jednak jurysdykcja terytorialna garnizonów wojskowych, stąd pomimo porozumień podpisanych pomiędzy Gminą Krobia i jednostkami wojskowymi w Śremie, udział obchodach rocznicowych asysty honorowej ze Śremu okazał się niemożliwy. Ponieważ zgodnie z ww. rozporządzeniem gmina Krobia znalazła się w jurysdykcji garnizonu w Lesznie, w najbliższym czasie krobski samorząd postara się nawiązać z nim stosowne porozumienie o współpracy by w kolejnych latach podczas uroczystości nie zabrakło wojskowej asysty.
Pozostaje nam również wierzyć w to, że gdy zajdzie taka potrzeba żołnierze wojska polskiego bronić będą naszego bezpieczeństwa niezależnie od tego, kto będzie nimi dowodził i w ramach jakiego garnizonu będą służyć.

Tegoroczne obchody upamiętniające 80.rocznicę rozstrzelania mieszkańców Krobi i okolic zakończyła projekcja filmu "Byli Polakami", przywołującego historię tych wydarzeń i sylwetki ofiar, w której udział wzięło zaledwie... 18 mieszkańców naszej gminy. Przysłowiową "łyżką dziegciu w beczce miodu" jest również ogólna frekwencja podczas uroczystości. Szczególnie ubolewać można nad niewielką, w stosunku do ogólnej, liczbą młodzieży. Warto podkreślić, że to właśnie aktywność obywatelska osób, dla których II wojna światowa to odległa historia, może być nadzieją na to, iż pamięć o rozstrzelanych i o tym, co wydarzyło się na krobskim rynku 21 października 1939 roku, pozostaną nadal żywe i przekazywane będą kolejnym pokoleniom. Głównie w ten sposób i zgodnie z powiedzeniem "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci", ocalić możemy od zapomnienia historię naszej lokalnej wspólnoty samorządowej.

Galeria_facebook